Mineralna ishrana biljaka upotrebom ekoloških preparata

ZEO PULLUS 2015 je jedinstvena smesa oplemenjenog pilećeg stajnjaka i prirodnog zeolita klinoptilolita koja omogućava vašim biljkama ishranu tokom čitavog vegetativnog perioda.

Korišćenjem ZEO PULLUS-a 2015 vršite (pored ishrane biljaka neophodnim makro i mikro elementima):

  • Humifikaciju zemljišta zbog visokog sadržaja organske materije u ZEO PULLUS-u

  • Unos korisnih bakterija

  • Unos huminskih i fulvo kiselina

  • Smanjenje unosa mineralnih đubriva (u zavisnosti od rezultata analize zemljišta i do 100%)

PRISUSTVO ZEOLITA PRUŽA:

  • Čuvanje hranljivih elemenata u zoni korenovog sistema i njihovu dostupnost biljci

  • Podizanje hranidbenog nivoa fosfora prisutnog u zemljištu

  • Popravku vodo-vazdušnog režima u zemljištu

  • Inaktivaciju teških metala i slobodnih radikala

  • Repelentno delovanje na nematode

  • Fungicidno dejstvo


NAČIN PRIMENE I DOZIRANJE:

ZEO PULLUS se koristi u osnovnoj pripremi zemljišta ili kao prihrana u toku vegetacije uz inkorporaciju na dubinu 10-15 cm. Kod biljaka sa plitkim korenovim sistemom može se ostaviti i na površini bez bojazni od gubitka hranljivih svojstava.


ZEO PULLUS 2015 se koristi u količini 500 kg/ha.

Doze je moguće korigovati u skladu sa analizom zemljišta uz konsultaciju sa stručnim licem.

Dostupan je u obliku peleta (5 mm) i praškast (0-0,2 mm).

Preporučujemo praškastu formulaciju zbog bolje inkorporacije i samim tim bržeg delovanja na biljku.


Sadržaj:

UKUPAN AZOT (N) 6 %

UKUPAN FOSFOR (P2O5) 6 %

UKUPAN KALIJUM (K2O) 6 %

KALCIJUM (CaO) 8 %

MAGNEZIJUM (MgO) 3 %

GVOŽĐE , BAKAR I CINK


ZEO PULLUS 2015  je proizvod iz Palete proizvoda firme TMB Diamond, možete ga poručiti kod saradnika na terenu Ivane Radojević dipl. ing. polj.  062764930.

Podelite na:

Brusnica – jedna od najzdravijih namirnica sveta

Orezivanje voćaka – varijante za trešnje, višnje, jabuke i kruške

Call Now ButtonPozovite nas!