Kalendar radova u voćnjaku

  • Vrt
  • 27/02/2022
  • 0

Na osnovu našeg iskustva napravili smo kratki pregled radova u voćnjaku i neke od preporuku prilikom izbora preparata za zaštitu bilja od bolesti, štetočina, korova, …

Prilikom izbora preparata treba se opredeliti za preparat koji je registrovan za suzbijanje određenog štetnog agensa, ispoljava najveću efikasnost i predstavlja najmanji rizik za zdravlje čoveka i životnu sredinu.

Hemijska zaštita je samo jedna od mera u celokupnom sistemu zaštite koja podrazumeva i pravilnu primenu agrotehnike i primenu bioloških mera zaštite.

Efikasnost pesticida je uslovljena pravim vremenom i načinom primene.

Januar

Sađenje sadnice voća na nepripremljenom zemljištu

Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;

Krečenje debla i ramenih grana – poželjno u prvoj polovini meseca;

Priprema plastenika za ranu proizvodnju jagode;

 

Februar

Rezidba

Rezidba voćaka;

Prekalemljivanje i podmlađivanje oštećenih i starijih stabala;

Kontrola i nega sejanaca jagode, maline i ribizle u plasteniku;

Suzbijanje korova;

Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;

Zimsko prskanje voća – preporuka;

Mart

Zaštita voćaka od kasnih prolećnih mrazeva;

Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;

Rezidba maline i kupine;

Setva semena u semeništu;

Suzbijanje korova;

Sadnja;

Zimsko prskanje voća – preporuka;

April

Površinska obrada zemljišta u matičnjacima, semeništima, rastilima i voćnjacima;

Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;

Uklanjanje mladih izdanaka u malinjacima i zakidanje prve serije izdanaka kupine;

Zaštita voćaka od kasnih prolećnih mrazeva;

Unošenje pčelinjih društava u procvetale zasade;

 

Maj

Proređivanje plodova;

Kalemljenje očenjem na budni pupoljak;

Zalivanje matičnjaka, semeništa, rastila i voćnjaka – zavisno od potreba sa ili bez prihranjivanja;

Zaoravanje biljaka za zelenišno đubrenje uz dodatak azotnih đubriva za bolje razlaganje;

Zakidanje mladih budnih izdanaka kod kupine;

Prihranjivanje azotnim đubrivima (semeništa i rastila) – po potrebi;

Zaštita:

Jabuka, ukoliko dođe do učestalih kiša u periodu kraj maja: Indar 1 lit. + Postalon 1 lit. + Penncozeb 3 kg + FitoFert Calcium 4 lit;

Jun

Zelena rezidba voćaka;

Zalivanje i okopavanje sejanaca u matičnjacima vegetatativnih podloga sa ili bez prihrane;

Površinska obrada zemljišta;

Berba (trešnja, jagoda, višnja, malina i rane sorte ostalih vrsta)

Zalivanje i nagrtanje mladara u matičnjacima vegetetativnih podloga;

Zaštita:

Jabuka, 10-15.06. Systhane 0,2 lit. + Captan 2 kg + Afinex 0,5 kg + Prince 1 lit. + FitoFert Calcium 15 4 lit;

Jabuka,25-30.06. Systhane 0,2 lit. + Dithane 2,5 kg + Runner 0,5 lit. + FitoFert Humisuper 3 lit;

Kruška, početak juna: Prince 1 lit. + Vertimec 1 lit. ili Abastate 1 lit. + Afinex 0,5 kg + Nitropol S 5 lit. + Dithane 3 kg;

Malina, oko 20-tog juna, zaštita od sive truleži (za 0,1 ha sa 100 litara vode): Switch 80 gr. + FitoFert Calcijum Organo 30 300 gr;

 

Jul

Rezidba maline posle berbe;

Zalivanje voćnjaka i rasadnika;

Površinska obrada;

Kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak;

Nega mladih i podizanje novih zasada jagode;

Zaštita:

Jabuka, oko 15-og jula: Penncozeb 3 kg + Microthiol disperss 2 kg + Coragen 0,2 lit. + Cythrin 0,3 lit. + FitoFert Ca organo 30 2 kg + okvašivač Vin-Film 0,3 lit;

Jabuka, kraj jula: Captan 2 kg + Microthiol disperss 1 kg + Prince 1 lit. + Vantex 0,1 lit. + FitoFert Humisuper 3 lit.

Breskva, početak jula: Systhane 0,2 l ili Postalon 1l + Dithane 2,5 kg + Afinex 0,5 kg + FitoFert Calcium 30 2 kg + Vin-Film 0,3 lit;

Breskva, (10-15 dana pred berbu): Funomil 0,5 kg ili Switch 0,6 kg + Vantex 0,1 lit;

Avgust

Rezidba maline – ukoliko nije urađena u julu;

Kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak;

Priprema zemljišta za podizanje voćnjaka;

Sadnja jagode;

Zalivanje po potrebi;

Proizvodnja sadnica kupine potapanjem vrhova;

Zaštita:

Jabuka, polovinom avgusta: Funomil 0,7 kg + Afinex 0,5 kg + Coragen 0,2 lit. ili Nurelle D 1,5 lit. + FitoFert Humisuper 3 lit. + Vin-Film 0,3 lit;

Breskva, (10-15 dana pred berbu): Funomil 0,5 kg ili Switch 0,6 kg + Vantex 0,1 lit;

Malina, polovinom avgusta, zaštita mladih lastara od sušenja (sa 100 litara vode za 10 ari) Sanmite 100 gr. + Afinex 25 gr. + Queen 100 ml;

Malina, krajem avgusta, ishrana lastara preko lista radi formiranja pupoljaka za sledeću godinu (na 100 litara vode za 10 ari): FitoFert Humistart 250 ml + FitoFert 4:10:40 500gr;

 

Septembar

Berba zimskih sorti jabuke i  kruške, šljive, oraha, leske, badema, pitomog kestena;

Završetak kalemljenja očenjem/čipovanjem na spavajući pupoljak;

Osnovno đubrenje i priprema zemljišta za podizanje  semeništa, rastila, matičnjaka, voćnjaka;

Rezidba izdanaka koji su doneli rod ranih sorti kupine i zaštita ostavljenih za rod u narednoj godini (sorte čija je berba završena);

Zaštita:

Jabuka, početak septembra: Funomil 0,7 kg + Runner 0,5 lit. ili Avaunt 0,35 lit. + FitoFert Ca organo 30 2 kg + okvašivač Vin-Film 0,3 lit;

Jabuka, za uspešno prezimljavanje i pripremu za narednu godinu, kraj septembra: FitoFert Mangan organo 1 kg + FF Cink organo 1 kg + FF BorMax 20 1 kg, + FF Humisuper 2 lit;

Oktobar

Berba zimskih sorti jabuke i kruške, dunje, mušmule i ranih sorti aktinidije;

Stratifikovanje semena  koštičavog voća;

Početak vađenja izdanaka maline iz matičnog zasada;

Rezidba i iznošenje starih izdanaka kupine – kasne sorte;

Priprema zemljišta za sadnju;

Zaštita:

Jabuka, za uspešno prezimljavanje i pripremu za narednu godinu, kraj septembra: FitoFert Mangan organo 1 kg + FF Cink organo 1 kg + FF BorMax 20 1 kg, + FF Humisuper 2 lit;

Jesenje plavo prskanje voća; posle berbe, kada je opalo najmanje 70% lisne mase; mogu se koristiti svi preparati na bazi bakra(bordovska čorba, bakaroksihlorid, bakarhidroksid, bakar oksid, bakar sulfat, bakarhidroksid + kalcijum hlorid, prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida zbog bolje efikasnosti preparata. Biljke treba okupati da se slije do korenovog vrata, posebno je važno u zasadima jabučastog voća, sa 400 litara vode na 1 metar visine biljke (biljke visene 2,5 metara sa 1000 litara vode pohektaru). Posebno važno kod koštičavog voća (breskva) lakše se i sigurnije štiti od kovrdžavosti lista (prouzrokovač Taphrina deformans). Kod jabučastog voća ova zaštita se preporučuje kada je u zasadima prisutna bolest:

Rak kore jabuke i kruške (prouzrokovač Nectria galigena),

Rak rane i bakteriozno izumiranje voćaka (prouzrokovač  Pseudomonas syringae pv. Syringae),

Bakterijska plamenjača jabuke i kruške (prouzrokovač Erwinia amylovora).

 

Novembar

Podizanje voćnjaka i popunjavanje praznih mesta;

Vađenje, klasiranje i trapljenje sadnica;

Zimska obrada zemljišta i đubrenje;

Zaštita od glodara;

Sadnja;

Decembar

Nastavak započetih radova iz novembra;

Sadnja (ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju);

Podelite na:

Sadnja biljaka u dvorištu

Jesen u voćnjaku: Kako posaditi jabuku?

Pozovite nas!