Šta treba klamatisima za bujno cvetanje?

Klematisi cvetaju od aprila do oktobra, vole sunce, umereno zalivanje i kod nas prezimljavaju.


POGLEDAJTE NAŠU PONUDU KLEMATISA


Klematisi su brzorastuće, listopadne ređe zimzelene penjačice, veoma cenjene zbog dugog i obilnog cvetanja kao i zbog velikog broja hibrida neobičnih i krupnih cvetova.

  • Visina rasta je od 2-6m.
  • Zahtevaju potporu uz koju se penju kovrdžavim lisnim peteljkama, pa je potrebno birati žičanu mrežu ili drvenaste merdevine manje debljine (tanje od 2cm).
  • Cvetovi se mogu naći u najrazličitijim bojama, veličini, obliku i punoći u zavisnosti od vrste, varijeteta i kultivara. Kod većine klematisa nakon cvetanja formira se dekorativan plod tipa ahenije.

Šta treba klamatisima?

Za dobar i bujan rast neophodno im je:

  • bogato, dobro drenirano i umereno, ali konstantno vlažno zemljište, neutralne do slabo alkalne reakcije (pH 6,6-7,5)
  • Da bi obilno cvetali zahtevaju da im donji deo debla bude u senci, a krošnja na suncu. Uglavnom se gaje i prodaju u kontejnerima
  • Prilikom sadnje, sadna jama treba da je oko 30 cm udaljena od oslonca i 2-2,5 puta dublja od visine i 2-3 puta šira od prečnika posude. Ako je zemljište teško, glinovito, onda se kopa 3-3,5 puta dublja sadna jama na čije se dno postavlja drenaža debljine oko 5cm od šljunka fine granulacije. Preko ovog sloja se stavlja supstrat pomešan sa peskom u odnosu 1:1 u debljini oko 10 cm, pa zatim ide supstrat za sadnju na koji se postalja busen. Predhodno dobro zalivena sadnica se pažljivo vadi iz kontejnera i postavi na sredinu sadne jame i to 5 cm dublje nego što je bila gajena. Ovakav način sadnje potpomaže bolje stvranje pupoljaka iz korenovog vrata. Nakon toga, sadnu jamu dopuniti supstratom i obilno zaliti. Sve klematise nezavisno od toga kojoj grupi pripadaju, nakon sadnje treba orezati na 30-50cm kako bi se podstaklo grananje od osnove. Kada se iz osnove formiraju novi izbojci potrebno ih je skratiti na polovinu dužine, neposredno iznad pupoljaka. Na ovaj način se dobija jaka puzavica sa bujnom krošnjom. Zimzeleni klematis C. armandii se posle sadnje krati na većoj visini od oko 60-80cm iznad prvog para jakih pupoljaka ili izbojaka. Nakon orezivanja i pojave novih izbojaka obavezno se vrši njihovo rapoređivanje i blago povezivanje neposredno ispod pazuha listova kako bi se biljka lako prihvatila za potporu.
  • Klematise treba zaštititi od dirknog sunca do visine od 30cm, a to se najlakše postiže postavljanjem saksija, baštenskih figura ili sadnjom drugih biljaka pri čemu treba voditi računa o razdaljini da bi se izbegla konkurencija među hranljivim materijama.

Prilikom sadnje u dekorativnim posudama, minimalna dubina saksije treba da je 45cm i širine 35cm. Dalja nega se sastoji od zalivanja, prihranjivanja i orezivanja.

Treba da znate i da se prema načinu orezivanja klematisi dele u tri grupe:

I grupa

U ovu grupu spadaju klematisi koji obrazuju cvetove direktno na prošlogodišnjim stabljikama. Kod većine pripadnika ove grupe cvetovi su mnogobrojni i sitni (2-3cm) i javljaju se u toku proleća. Ove klematisi se ne orezuju ili je orezivanje minimalno u cilju oblikovanja krošnje i uklanjanja suvih i oštećenih grana. Ako je potrebno krošnju prorediti zbog pregustog rasta, onda se to vrši otprilke svake 2-3 godine tako što se prerasle i preguste grane skrate do mesta iz kojeg su izrasle. Orezivanje se isljučivo vrši nakon cvetanja. Klematisi iz ove grupe koji se često gaje su C. montana, C. alpina, C. armandii, C. macropetala.

II grupa

Ovoj grupi pripadaju krupnocvetni klematisi ranog cvetanja (proleće). Cvetovi se obrazuju na kratkim (15-50cm), ovogodišnjim stabljikama, koje su se razvile iz pupoljaka u pazuhu listova na prošlogodišnjim granama. Ove vrste se redovno orezuju u rano proleće pre početka vegetacije. Tom prilikom se uklanjaju sve osušene i oštećene grane a sve zdrave skraćuju do prvog para jakih pupoljaka (na oko polovine dužine). Samo iz krupnih i zdravih pupoljaka formiraju se grane koje nose cvetove. Vrlo često se dešava da klematisi iz ove grupe imaju i ponovljeno cvetanje krajem leta.

Ovoj grupi pripadaju kultivari velikih i duplih cvetova C.’Arctic Queen’, C. ‘Vyvyan Pannell’, C. ‘Niobe’, C. ‘Mrs.N.Thompson’, C. ‘Crystal Fountain’, C. ‘Nelly Moser’, C. ‘Dr. Rupel’, C. ‘John Paul II’, C. ‘Multi Blue’.

III grupa

Ovde spadaju krupnocvetni kultivari sa kasnim cvetanjem (leto), sitnocvetne vrste kasnog cvetanja i zeljaste vrste. Kod ovih klematisa cvetovi se obrazuju na izbojcima iz tekuće godine (ovogodišnji izbojci) pa se orezivanje vrši u toku proleća, pre početka vegetacije. Potrebno je orezati sve stabljike od prošle godine skraćivanjem do na 15-30cm iznad nivoa tla tako što se napravi ravan rez iznad zdravog i jakog para pupoljaka. Četo gajeni klematisi iz ove grupe su C. ‘Vili de Lion’, C. ‘Varszawska Nike’, C. ‘Gipsy Queen’, C. texensis ‘Princess Kate’, C. tangutica, C. viticella, C. ‘Jackmanii’.

Oznaka: ,
Podelite na:

Uzgoj kineske urme u Srbiji

Klematis – 10 saveta za uzgoj prelepe puzavice (sadnja, zalivanje, orezivanje)

Pozovite nas!