Neven

50 RSD

Sorta Neven,mix
Vrsta proizvoda Neven
Boja proizvoda Mešavina boja
Optimalan rok setve Mart, Februar
Razmak između redova 60 cm
Razmak u redu 20-30 cm
Vreme cvetanja Od maja do augusta
Visina stabla 40-60 cm
Presađivanje na otvoreno polje April, Maj, Jun, Jul
  • 7 na zalihama

1769

,

Opis

Neven je ukrasna biljka, a suvi cvet sve se više upotrebljava kao sastojak krema za lečenje upale sluznica i obnavljanje epitelnih stanica i kao antiseptik.

Morfološke karakteristike nevena

Jednogodišnja je biljka. U jesen iznikle biljke bez oštećenja mogu prezimiti i rano u proleće početi rasti. Koren raste duboko u zemljište i vretenast je, a iz njega rastu zeljaste lako lomljive stabljike visine 50-80 cm. U gornjoj polovini su razgranate, svetlozelene, kao i sedeći, duguljasti listovi. Cvetna glavica prečnika 5-10 cm oblikuje se na vrhu svake stabljike. U središtu cvetne stabljike nalaze se cevasti plodni cvetovi, a u 2-3 reda su raspoređeni uz ivicu jezičasti, neplodni, žuti do narandžasti cvetovi tzv. latice. Plod je srpasto savijen, nazubljene spoljne ivice, svetlosmeđ do tamnosmeđ. Semenka je, dužine 0,5-2 cm. Masa 1.000 semena iznosi 4-10 g. Seme je klijavo 5-6 godina, a nakon 4-5 dana niče. Neven vrlo brzo raste, pa prvi cvetovi procvetaju 40 dana nakon nicanja i cvetaju sve do jačih mrazeva u jesen. Ukoliko su u julu visoke temperature naglo procveta i daje seme, ali s prvom kišom biljka se obnavlja. Biljke se pomlađuju i produžuje im se vek vegetacije redovnom berbom.

Agroekološki uslovi gajenja nevena

Neven nije osetljiv na sušu, voli toplu klimu. Na rastresitim zemljištima bogatim humusom, černozemima, smeđaim zemljištima i crnicama, daje prave prinose.

Tehnologija gajenja nevena

Plodored

Neven se dobro uklapa u plodored, jer je jednogodišnja biljka, a na isto zemljište seje se nakon dve godine. Zimskim dubokim oranjem postižu se bolji prinosi.

Priprema zemljišta

Nakon obaveznog zimskog oranja, zemljište se poravna i usitni u proleće, radi sigurnog i jednoličnog nicanja.

Ishrana biljke

Na prinos cveta nevena negativno utiče dodavanje azota, a fosfor i kalijum poboljšavaju prinos i kvalitet cveta. Zemljištima srednje obezbeđenim đubrivom nije potrebna prihrana, već samo jesenje osnovno đubrenje, kojim po hektaru treba osigurati 40-50 kg/ha azota, 60-80 kg/ha fosfora i 80-100 kg/ha kalijuma. Prihrana azotom izvodi se samo ako to zahteva stanje useva.

Nega useva

Zajedno sa setvom obavlja se zaštita od korova. Kada se pojavi 3-5 pravih listova gust usev se proređuje na razmak 6-8 cm. U zavisnosti od karakteristika zemljišta i zakorovljenosti širokolisnim korovima, treba obaviti dve do tri kultivacije.

Setva nevena

Mlade biljke nisu osetljive na prolećne mrazeve, pa je setvu moguće obaviti što ranije u martu, da bi što pre mogla početi berba cveta. Na taj način se dobija veći prinos po jedinici površine. Seje se mašinama za setvu pšenice direktno, na međuredni razmak 50 cm, u neprekidnom nizu, na dubinu 3-4 cm. Za 1 ha dovoljno je 5-6 kg semena. Moguće je i gajenje nevena iz rasada, ali je to opravdano samo ako se gaji kao ukrasna biljka.

Berba cveta nevena

U maju kada procveta dovoljan broj cvetnih glavica, počinje berba cvetova. Obavlja se ručno, najbolje dva puta nedeljno. Ubrani cvetovi odmah se transportuju na sušenje. Sušenje samo latica je brže i ekonomičnije. Osušena masa je vrlo higroskopna i odmah nakon sušenja se pakuje u natron-vreće koje je potrebno uskladišti u suvoj prostoriji. Postižu se prinosi 0,8-1 t osušenih glavica, odnosno 0,4-0,5 t/ha latica.

Pozovite nas!