Akcija!

Kukuruz šećerac

220 RSD

Pakovanje od 50 grama

  • 15 na zalihama

Opis

Kukuruz šećerac u mlečnoj zrelosti može se jesti u svežem stanju, a najviše se koristi kuvan. Klip se može konzervirati, zamrzavati i marinirati. Jednogodišnja je i zeljasta biljka. Glavni koren prodire u dubinu do 1,5 m (adventivno korenje je površinsko). Stabljika je čvrsta i dostiže visinu 1,5 – 2,5 m, s izraženim kolencima i međukolencima. Na svakom kolencu razvije se jedan list koji obuhvata stabljiku. U fiziološkoj zrelosti zrno kukuruza šećerca smežurano je i staklasto. Apsolutna mu je težina 150 – 250 g.

Za kultivare je poželjna slabije bujna ali čvrsta stabljika, koja stvara što manje zaperaka i omogućuje veći broj biljaka po jedinici površine, a u uslovima jačih letnjih pljuskova ipak ne poleže.

Agroekološki uslovi za gajenje kukuruza šećerca

Temperatura

Kukuruz šećerac heliofitna je biljka. Minimalna potrebna temperatura za klijanje je 13 °C. Mlada biljka može podneti i kratkotrajne prolećne mrazeve do -2,5 °C. Optimalna temperatura klijanja 21 – 27 °C. Vegetativni rast zaustavlja se oko 10 °C.

Voda

Ne podnosi stagnirajuću vodu. U kontinentalnim i mediteranskim područjima gaji se uz navodnjavanje. U zavisnosti od edafskih i klimatskih uslova, za dobar prinos potrebno je 3 000 – 6 000 m3 vode po hektaru. Pri nedovoljnoj snabdevanju vodom lišće se uvija.

Zemljište

Uz dobro prilagođenu agrotehniku može uspevati na gotovo svakom zemljištu. Optimalna su srednje teška zemljišta dobre strukture uz pH 5,5 – 7, iako toleriše još i malo kiselija, bazična i malo zaslanjena zemljišta.

Agrotehničke mere gajenja kukuruza šećerca

Plodored

Može se uzgajati i kao drugi usev posle ranog krompira, ranih kupusnjača, uljane repice i sl. Preporučuje se da ne dođe na isto mesto 2 – 3 godine.

Priprema zemljišta za setvu

Priprema zemljišta za kukuruz šećerac jednaka je kao i za kukuruz za zrno. Duboka jesenje-zimska obrada osigurava dobru strukturu i zalihu vlage za prolećnu setvu. Kasniji usevi mogu se sejati i nakon ozimih i ranih prolećnih kultura. U tom slučaju zadovoljava pliće oranje (do 20 cm) uz dobru pripremu setvenog sloja.

Đubrenje

Dobro reaguje na organsko đubrenje. Na srednje obezbeđenom zemljištu pre setve aplicira se 100 – 250 kg/ha azota, 80 – 100 kg/ha fosfora i 100 – 150 kg/ha kalijuma. Trećina azota primenjuje se u vreme setve, druga trećina 30 dana nakon setve, a treća 50 dana nakon setve. Najveća potreba za kalijumom je u vreme razvoja klipa.

Nega useva

Za kukuruz šećerac koriste se isti herbicidi kao i pri gajenju kukuruza za zrno. Uz međurednu obradu prema potrebi koriguje se razmak biljaka u redu dok su biljke niže od 20 cm. Mere zaštite od bolesti i štetočina prvenstveno se odnose na upotrebu zdravog semena, a protiv kukuruznog moljca prednost imaju agrotehničke i biološke metode.

Vreme i način setve kukuruza šećerca

U kontinentalnom području setva može početi u drugoj polovini aprila, kada je temperatura zemljišta na 5 cm dubine viša od 10 °C. Budući da je dužina vegetacije do tehnološke zrelosti kraća, sejati se može i kasnije, sve do sredine jula. Seje se na 3 – 5 cm dubine, u zavisnosti od teksture zemljišta, uz razmak redova 60 – 90 cm i razmak u redu 20 – 30 cm. U zavisnosti od razmaka setve, krupnoće i klijavosti semena potrebno je 10 – 20 kg semena po hektaru.

Berba kukuruza šećerca

Tehnološka zrelost kukuruza nastupa oko 20 dana nakon oplodnje. Zrna su potpuno formirana, a među redovima nema nikakvog međuprostora. Komušina čvrsto prileže uz klip, a svila sasvim posmeđi i gotovo se sasuši. Na pritisak među prstima iz zrna izlazi mlečni sok. Pri srednjim dnevnim temperaturama oko 16 °C prihvatljiva tehnološka zrelost traje oko 5 dana, a pri 29 °C samo 1 – 2 dana.

Klipovi kukuruza šećerca za tržište obično se beru ručno zajedno s komušinom, ili se istovremeno čisti od nje i svile i otkida na bazi klipa. Da se postigne što veći prinos, bere se 2 do 3 puta.

Za preradu šećerac se bere mehanizovano. U tom slučaju običo bude do 30 % otpada, što ostaje na polju, pa se može koristiti za siliranje ili zelenišno đubrenje. Rani kultivari mogu dati prinos 10 – 15 t/ha, a kasni 16 – 20 t/ha. Nakon berbe kukuruz šećerac se mora preraditi u najkraćem mogućem roku.

Dorada, pakovanje i skladištenje kukuruza šećerca

Kukuruz šećerac za tržište najbolje je brati rano ujutro, dok je još niža temperatura. Trebalo bi ga odmah transportovati na preradu. Da bi se sačuvao početni kvalitet, dobro je sniziti mu temperaturu hladnom vodom. Time se ujedno sprečava da komušina povlači vodu iz zrna. Klipovi očišćeni od komušine mogu se pakovati u PE foliju uz vakuumsko pakovanje i prodaju na rashladnoj vitrini. Pothlađeni šećerac može se skladištiti 6 – 8 dana na 0 °C i pri 95 % relativne vlage vazduha, 3 – 5 dana na 5 °C, a samo 2 dana na 10 °C.

Dodatne informacije

Težina 0.05 kg
Pozovite nas!