PK „Agro-Jug“ se obavezuje da sve podatke koje unesete (imena, adrese, porudžbine, kontakt informacije…) smatra poslovnom tajnom i prema njima da se ophodi na isti način. Svi korisnički podaci se drže u tajnosti sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.